Bahagian Akidah


 
AQIDAH

 • Pengertian dari segi bahasa
  • Kerpercayaan yang kukuh dihati
 • Pengertian dari segi Istilah
  • Kepercayaan dan keyakinan yang mantap tentang kewujudan Allah taala serta sifat-sifatnya dan kesempurnaannya berdasarkan dalil naqli dan aqli
 
Ciri-ciri Aqidah
Aqidah yang tulin Aqidah yang rosak
 • Keyakinan yang teguh terhadap
  • Kewujudan Allah
  • Keesaan Allah
  • Kekuasaan Allah
 • Menjauhi diri daripada mensyirikkan Allah taala
 • Keyakinan dan kepercayaan berlandaskan Al Quran dan As Sunnah
 
 • menafikan atau meragukan tentang
  • Keesaan Allah
  • Kekuasaan Allah
 • Mengamalkan kepercayaan yang bertentangan dengan Al Quran dan Assunnah
 • Melakukan perbuatan syirik kepada Allah taala
 
Tujuan mempelajari Ilmu Aqidah

 • Memantapkan keimanan dan keyakinan dalam hati tentang kewujudan Allah taala
 • Dapat mengenal ajaran yang merosakkan aqidah
 • Menjaga iman supaya selamat di dunia dan akhirat
 • Mempertahankan aqidah daripada dirosakkan atau diselewengkan
 • Menolah fahaman yang menyesatkan dan segera kembali kepada pegangan yang berlandaskan Al Quran dan Assunnah
 
Hubungan Aqidah dengan Syariat
Aqidah Syari'at
 • Keimanan kepada Allah
 • Keimanan kepada Malaikat
 • Keimanan keada Rasul-rasul
 • Keimanan kepada Kitab-kitab
 • Keimann kepada Qada dan Qadar
 • Keimanan kepada Hari Akhirat
 
 • Mentaati dan melaksanakan perintah Allah taala
 • Kepatuhan dengan melakukan kebaikan dan meninggalkan yang dilarang
 • Mengikut dan mengamalkan sunah-sunah Rasulullah SAW
 • Melaksanakan segala hukum dan perbuatan yang ditentukan Allah
 • Berusaha bersungguh-sungguh untuk mendapat kebaikan didunia dan akhirat
 
Aqidah berdasarkan 'Alam Sahadah

 • Pengertian 'Alam Sahadah
  • Setiap kejadian 'alam yang dapat dilihat, diperhatikan dan dikaji oleh pancaindera.
  • Contoh :-
   • Kejadian pokok, gunung, matahari, bulan, bintang dan bulan